EnglishČesky

Projekt EGGO Space schválený ve 2. výzvě ESA pro ČR

Další úspěch v oblasti výzkumu a vývoje si může připsat průmyslové sdružení Česká vesmírná aliance (CVA). V nedávném tendru Evropské vesmírné agentury (ESA), zaměřeném na výzkumně-vývojové projekty, získaly její členské firmy osm kontraktů v hodnotě 2, 98 miliónů EUR, tedy převážnou většinu průmyslového rozpočtu. 

Zakázky na realizaci projektů, zahrnující od technologií na efektivnější zpracování dat z dálkového průzkumu Země přes testování pasivních komponentů a technologie raketových palivových nádrží, až po vývoj mechanických komponentů pro satelity, získaly firmy ANF Data, CSRC, EGGO Space, Frentech, Iguassu Software Systems, Synpo a Explosia.

Naše společnost EGGO Space uspěla s projektem „Vytvoření zkušební laboratoře specializované na pasivní součástky“.

„V oblasti leteckého a kosmického průmyslu patří naše země mezi průkopníky inovačních řešení a CzechInvest usiluje o to, aby se české vývojové kapacity zapojily do výzkumných projektů zadávaných leteckými výrobci. Jednou z cest je i projekt Českých technologických dnů, zaměřený na výzkum, vývoj, technologie a inovace mezi Českou republikou a vyspělými zahraničními zeměmi,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

„Český vesmírný průmysl je, jak nyní prokazujeme v Evropské vesmírné alianci, technologicky na vysoké úrovni. Co mu ale zatím chybí je v ostatních členských státech běžná široká mezinárodní síť partnerů, se kterými je třeba vstupovat do konsorcií. Mezinárodní akce jako jsou semináře na Ministerstvu dopravy ČR nebo České technologické dny CzechInvestu v zahraniční, jsou pro naše další úspěchy v ESA klíčové,” uvádí president České vesmírné aliance Petr Bareš. 

Vesmírné aktivity a vztahy s ESA v současnosti koordinuje Ministerstvo dopravy ČR, které spolu s agenturou CzechInvest zastřešují mezinárodní setkání s budoucími partnery. Na podporu rozvoje kosmického průmyslu u nás zorganizoval CzechInvest dvě velká kontaktní setkání věnovaná vesmírným projektům a vesmírným technologiím v Japonsku a v Brazílii v rámci projektu České technologické dny. V obou zemích Česká republika uzavřela dohodu o spolupráci ve vesmírných projektech.

Členským státem Evropské vesmírné agentury je Česká republika od roku 2008. Do jejího rozpočtu ročně přispívá řádově 7 miliony eur. Drtivá část příspěvků se má vracet zpět do ČR ve formě průmyslových zakázek, které si ale firmy musí vydobýt v mezinárodních tendrech.

V příštím roce čeká Českou republiku klíčové jednání o výši příspěvků do ESA na další 4 roky. Podle mezinárodních studií mají investice do Evropské vesmírné agentury jeden z nejvyšších multiplikátorů návratnosti, nemluvě o dopadu na ocenění technologické vyspělosti státu.

 

Uveřejněno agenturou CzechInvest

http://www.parlamentnimagazin.cz/vyzkum-a-vyvoj-ceskych-firem-se-prosazuje-i-ve-vesmirnych-projektech/

 

zpět na hlavní stránku