EnglishČesky

Certifikace

 

Certifikace

Certifikáty Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ), Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) a EuroLab CZ což je asociace českých měřicích, zkušebních a analytických laboratoří, potvrzují schopnost a odbornou způsobilost zkušební laboratoře divize Test House společnosti EGGO Space s.r.o. objektivně a kvalitně  provádět zkoušky zejména pasivních a aktivních elektronických součástek v rozsahu dále uvedených zkušebních metod a postupů, v souladu s platnými normami a předpisy.

Pro naši společnost i pro naše zákazníky má nejvyšší váhu a význam certifikát EZÚ. Ten nás zavazuje objektivně a kvalitně provádět požadované zkoušky a měření a toto garantuje i našim zákazníkům.

 

Protokoly a Test Reporty vydané společností EGGO Space s.r.o. mohou být použity například pro certifikační řízení výrobků a tím k získání národních či mezinárodních značek a osvědčení zvyšujících jejich konkurenceschopnost a exportní možnosti.


SČZL (Sdružení českých zkušeben a laboratoří)  je dobrovolným sdružením organizací fyzických a právnických osob na území ČR. Spolupracuje s orgány státní správy při přípravě obecně závazných právních předpisů v oblasti zkušebnictví a ostatních předpisů, vztahujících se k této problematice. Připravuje nezbytné podklady pro akreditaci zkušeben. 

 

Zákazníci EGGO Space s.r.o. hlavně uvítají možnost získání „kulatého“ razítka SČZL na své protokoly. Členům SČZL se zároveň vydává certifikát o členství v EuroLab CZ. EuroLab CZ je profesní zájmové sdružení právnických osob (mezi nimi i SČZL), jež vzniklo v r. 2004. Jejich certifikát je osvědčením o členství v profesním sdružení.

 

V roce 2007 jsme zavedli systém řízení kvality ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu ISO 14000:2005, který nás motivuje k dalšímu zlepšování chodu firmy. Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.