EnglishČesky

 

Test House

Test House těží z místní dlouholeté tradice zkoušení elektrických i mechanických vlastností a životnosti pasivních elektronických součástek (potenciometrů, kondenzátorů, rezistorů, atd.), ale také hybridních integrovaných obvodů a jejich aplikací.

Hlavní oblastí nynější působnosti Zkušební laboratoře je provádění klimatických, mechanických a životnostních zkoušek součástek, dílů a materiálů pro elektrotechniku a související obory, analýza a zpracování výsledků a rozbory vad. Jsou to zkoušky pro zákazníky z různých oborů výroby: elektrotechnického nebo automobilového průmyslu, v poslední době také zkoušky související s projektem pro vesmírný průmysl.

Zkušební laboratoř má přiznán statut certifikovaného subdodavatele Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ) a je rovněž členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří, registrované číslo 068. Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

  

Nabídka zkoušek

Měření elektrických a neelektrických parametrů, diagnostika
Zkoušky životnosti, pájitelnosti, elektrické pevnosti a izolace
Zkoušky klimatické a korozní odolnosti
Zkoušky mechanické odolnosti