EnglishČesky

Služby Zkušební Laboratoře

Služby Testhouse

Objednávání zkoušek

Pro externí zákazníky se doporučuje prvotní telefonická, e-mailová, případně faxová poptávka na možnost provedení zkoušky. Pokud technické a kapacitní možnosti laboratoře umožňují provedení zkoušky, bývá dohodnuta osobní návštěva objednatele a sjednání podmínek. Jednání se doporučuje na místě ve Zkušební laboratoři divize Test House, může však být i u objednatele zkoušky. Po dohodě může být objednatel seznámen s příslušným zkušebním zařízením a postupy zkoušení.

Postup spolupráce

Na začátku se s Vámi dohodneme na postupu zkoušek dle odpovídající normy, případně podle Vašich specifických požadavků. Pro přesné provedení testů Vás požádáme o postoupení nezbytné technické dokumentace pro výrobek a dále objednávky pro zkoušky s uvedením potřebných identifikačních znaků společnosti. Dokumentace by měla obsahovat základní technické údaje o výrobku, rozměrovou specifikaci, odkazy na normy, apod.

Následně po vzájemné dohodě stanovíme termín zahájení / ukončení zkoušek a cenu za provedené testy. V případě složitějších zkoušek je cenu možno stanovit dodatečně.

Dále bychom Vás chtěli požádat o předání vzorků v požadovaném nebo předepsaném množství, provedení a kvalitě. Obě strany se dohodnou o podobě zpracování výsledku zkoušky (protokol, tabulky, grafy, obrazová dokumentace, apod.). Je rovněž nutné, abyste nás upozornili na případné zvláštnosti zacházení s výrobkem a možná rizika při jeho zkoušení.

Vaši poptávku obsahující požadované údaje zašlete na e-mail: info@eggo.cz nebo pomocí níže uvedeného formuláře.

Napište nám