EnglishČesky

měření kapacity, ztrátového činitele, indukčnosti

 

Měření elektrických a neelektrických parametrů, diagnostika

Měření kapacity, ztrátového činitele, ekvivalentního sériového odporu, indukčnosti, ohmického odporu, měření AC/DC proudů a napětí, měření frekvence, pulzů a průběhů. Měření teploty a vlhkosti. Měření nelinearity (nedestruktivní diagnostika elektronických součástek). Veličiny je možno sledovat ve frekvenční, napěťové i teplotní závislosti.

Nabízíme:

Oprávnění:

 • Certifikát / osvědčení SZ 201 EZÚ na základě smlouvy o spolupráci
 • Certifikát / osvědčení Sdružení českých zkušeben a laboratoří, reg.č.068
 • Certifikát EuroLab CZ

Zákazníci:  zejména výrobci elektronických součástek, dílů a komponentů, dodavatelé a výrobci dílů a komponentů pro automobilový průmysl a zdravotní techniku

Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO / IEC 17 025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

 

Zkoušky životnosti, pájitelnosti

 

Zkoušky životnosti, pájitelnosti, elektrické pevnosti a izolace

Účelem zkoušek životnosti je ověřit schopnost zkoušeného výrobku vyhovět po stanovenou dobu a po působení zkušebního režimu požadovaným (zpravidla elektrickým) ustanovením. Možnost dlouhodobých (až 10000hod.) zkoušek životnosti výrobků v teplotě a s elektrickým zatížením (AC/DC). Možnost dílčích měření parametrů výrobků ve stanovených intervalech a jejich průběžné hodnocení. Možnost monitorování nastavených parametrů zkoušky.

Zkoušky pájitelnosti vývodů součástek metodou smáčecích vah, zkoušky odolnosti při pájení. Zkouškami se stanoví pájitelnost vývodů součástek a jejich odolnost proti teplu při pájení.

Zkoušky elektrické pevnosti a izolace. Zkouškami se sleduje odolnost dielektrika proti průrazu nebo přeskoku zkušebního napětí, možná závislost na polaritě zkušebního napětí, případně zkreslení výsledku při opakovaném přiložení zkušebního napětí.

Nabízíme:

Normy: 

ČSN EN 61048, ČSN EN 61049, ČSN EN 60 252
ČSN EN 60 068-2-54, ČSN EN 60 068-2-20, IEC 60-1

Oprávnění:

 • Certifikát /osvědčení SZ 201 EZÚ na základě smlouvy o spolupráci 
 • Certifikát / osvědčení Sdružení českých zkušeben a laboratoří, reg. č. 068 
 • Certifikát EuroLab CZ

Zákazníci: zejména výrobci elektronických součástek, dílů a komponentů, dodavatelé a výrobci dílů a komponentů pro automobilový průmysl a zdravotní techniku

Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO / IEC 17 025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

 

Zkoušky klimatické a korozní odolnosti

 

Zkoušky klimatické a korozní odolnosti

Účelem klimatických zkoušek je prověřit odolnost výrobků /dílců / komponentů zda jsou vhodné pro použití, skladování a přepravu v podmínkách vysoké, či nízké teploty, vysoké vlhkosti, v podmínkách nízkého tlaku vzduchu a zda odolávají rychlým změnám teploty okolního prostředí.

Zkoušky životnosti výrobků v daném prostředí, s možností elektrického zatížení.

Účelem zkoušek koroze je porovnat odolnost výrobků / dílců / komponentů obdobné konstrukce a provedení proti působení solné mlhy. Zjišťovat projevy koroze kovových dílů, jejich slitin, kovových i organických povlaků, ale i znehodnocování nekovových dílů působením soli.

Nabízíme:

Normy: 

ČSN EN 60 068-2-78, ČSN EN 60 068-2-14, ČSN EN 60 068-2-52, ČSN EN 60 068-2-67
ČSN EN ISO 9227, ČSN EN 60 068-2-13, ČSN EN 34 5791-2-11

Oprávnění:

 • Certifikát / osvědčení SZ 201 EZÚ na základě smlouvy o spolupráci
 • Certifikát / osvědčení Sdružení českých zkušeben a laboratoří, reg. č. 068
 • Certifikát EuroLab CZ

Zákazníci: zejména výrobci elektronických součástek, dílů a komponentů, dodavatelé a výrobci dílů a komponentů pro automobilový průmysl a zdravotní techniku.

Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO / IEC 17 025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

 

Zkoušky mechanické odolnosti

 

Zkoušky mechanické odolnosti

Účelem zkoušek je zjistit odolnost výrobků / dílců / komponentů proti působení vibrací, či opakovaných rázů, určit jejich slabá místa nebo degradace. Simulace samovolného pádu nezabaleného výrobku.

Nabízíme:

Normy: 

ČSN EN 60 068-2-6, ČSN EN 60 068-2-29, ČSN EN 60 068-2-31

Oprávnění:

 • Certifikát / osvědčení SZ 201 EZÚ na základě smlouvy o spolupráci
 • Certifikát / osvědčení Sdružení českých zkušeben a laboratoří reg.č.068
 • Certifikát EuroLab CZ

Zákazníci: zejména výrobci elektronických součástek, dílů a komponentů, dodavatelé a výrobci dílů a komponentů pro automobilový průmysl a zdravotní techniku.

Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO / IEC 17 025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

 

Kalibrace elektrických a neelektrických veličin

 

Kalibrace elektrických a neelektrických veličin

Kalibrace délkových měřidel (posuvná měřidla, mikrometrická měřidla) pro tento účel je pracoviště vybaveno etalonovou sadou koncových měrek S 30014 (rozsah: 0 - 100 mm).

Kalibrace DC a AC napětí (až 1000V)

Kalibrace DC a AC proudu (max.10A)

Kalibrace ohmického odporu
měřidlo / etalon: multifunkční kalibrátor MEATEST M-120X.

Kalibrace frekvence/periody
měřidlo / etalon: univerzální čítač BM 520.

Kalibrace provozních RLCG měřidel
měřidlo / etalon: RLCG most HP 4274

Kalibrace měřidel teploty a vlhkosti
měřidlo / etalon: digitální teploměr/vlhkoměr TESTO 650.

Všechna měřidla jsou dle schémat návaznosti řádně navázána na etalonová měřidla Akreditované zkušební laboratoře.

Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO / IEC 17 025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Normy: 

ČSN EN 60 068-2-6, ČSN EN 60 068-2-29, ČSN EN 60 068-2-6, ČSN EN 60 068-2-29