EnglishČesky

Hodnoty společnosti


Hodnoty společnosti EGGO Space s.r.o.

Účinný zákaznický servis

Strategií společnosti EGGO je poskytovat vysoce účinné služby našim stávajícím i potenciálním zákazníkům a budovat s nimi dlouhodobou a úzkou spolupráci. Účinné služby zajišťujeme našimi zkušenými zaměstnanci. Účinně nasloucháme potřebám, cílům a strategii zákazníků, požadavky identifikujeme a v úzké spolupráci se zákazníkem zvolíme vhodné metody a řešení vyhovující požadavkům našich zákazníků. Výsledkem jsou spokojení zákazníci a dlouhodobé obchodní partnerství.

Inovace

Vytváříme v daných oborech nové, kvalitní hodnoty dle přání a potřeb našich zákazníků. To vede k oboustrannému úspěchu, úzké a dlouhodobé spolupráci.

Kvalita

Kvalita našich výsledků se odvíjí od kvality naší práce, našich služeb, zkušených zaměstnanců, použitých technologií a rovněž od spolupráce se spolehlivými a ověřenými dodavateli. Systém kvality naší společnosti je plně a trvale v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy a certifikacemi.

Životní prostředí

Aktivně se věnujeme ochraně životního prostředí a neustále zlepšujeme systém environmentálního řízení na všech úrovních.

Certifikace

V roce 2007 jsme zavedli systém řízení kvality ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu ISO 14000:2005, který nás motivuje k dalšímu zlepšování chodu firmy. Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.